Home
externevertrouwenspersonen.nl

Netwerk

Externevertrouwenspersonen.nl is een samenwerking tussen zelfstandig opererende externe vertrouwenspersonen. Het netwerk heeft als doel door middel van onderlinge kennisuitwisseling, intervisie en vervanging uw medewerkers optimaal te ondersteunen, wanneer zij te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen en/of integriteitsschendingen op het werk.

Ongewenst gedrag & Integriteit

Medewerkers kunnen bij ons terecht wanneer ze onverhoopt slachtoffer zijn geworden van ongewenst omgangsvormen, zoals discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld. We bieden opvang, begeleiding en nazorg. Ook als een medewerker het vermoeden heeft van een misstand binnen de organisatie, het zogenaamde ‘klokkenluiden’, kan deze terecht bij de externe vertrouwenspersoon. We staan los van de organisatie en verlagen daarmee de drempel voor een medewerker om contact te zoeken.

Extern vertrouwenspersoon

Als organisatie gaat u een overeenkomst aan met een extern vertrouwenspersoon naar uw keuze. Het netwerk zorgt voor de continuïteit en ondersteuning van de individuele dienstverlening van de aangesloten externe vertrouwenspersonen. Alle externe vertrouwenspersonen zijn aangesloten bij en gecertificeerd door de Landelijke Vereniging van vertrouwenspersonen (LVvV).

Nieuw! Zelfinspectie ongewenst gedrag Psychosociale abeidsbelasting kan ontstaan door te hoge werkdruk, seksuele intimidatie pesten, arbeidsdiscriminatie, en agressie en geweld. Of een combinatie daarvan.Volgens de Arbowet zijn alle werkgevers verplicht om deze zaken aan te pakken. De Inspectie SZW controleert of uw organisatie genoeg doet..Met deze drie zelfinspecties checkt u dit zelf. U kijkt dan als het ware door de bril van de inspecteur naar uw eigen organisatie. Klik hier

 

Maak kennis met onze werkwijze

Wij consulteren elkaar regelmatig en zetten de deskundigheid en ervaring in van alle deelnemende vertrouwenspersonen. Lees meer>

© Disclaimer Externevertrouwenspersonen.nl